Navigācijas ceļš

*

Jaunumi

Uzaicinājums piedalīties konkursā

  • Sākuma datums : 20/12/2013 10:09:21

Tiešsaistes novērtējums un lingvistiskais atbalsts personu mobilitātei saskaņā ar programmu “Erasmus+”

 

Eiropas Komisija izsludina atklātu konkursu par tāda centralizēta tiešsaistes pakalpojuma sniegšanu, ar kuru novērtē, novēro un veicina to personu valodu prasmes, kuras piedalās programmas “Erasmus+” finansētajos mobilitātes pasākumos. Programma sāks darboties 2014. gada janvārī.

Sīkāku informāciju un konkursa dokumentus varat atrast te.

 
20/12/2013
lv

Plašsaziņas līdzekļi