Cesta

*

Aktuality

Výzva k podávání nabídek

  • Ode dne : 20/12/2013 10:09:21

On-line hodnocení a jazyková podpora pro mobilitu jednotlivců v rámci programu Erasmus+

 

Evropská komise vyhlašuje otevřené zadávací řízení na zajištění centralizované on-line služby pro hodnocení, kontrolu a podporu jazykových znalostí jednotlivců, kteří se účastní mobility financované z programu Erasmus+. Program bude zahájen v lednu 2014.

Další informace a zadávací dokumentaci najdete zde.

 
20/12/2013
cs

Média