Navigačný riadok

European flag

Aktuality

Príručka pre program Erasmus+

  • Odkedy : 17/12/2013 14:28:57

Príručka pre program Erasmus+ je teraz k dispozícii online!

 

Organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o financovanie prostredníctvom tohto nového programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, si môžu začať pripravovať svoje žiadosti o grant.

Organizácie môžu žiadosti predkladať od konca januára národnej agentúre vo svojej krajine alebo Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

Vzorový elektronický formulár vo formáte PDF nájdete tu (príručka pre program).

 
17/12/2013
sk

Média