Navigācijas ceļš

European flag

Jaunumi

Programmas Erasmus+ vadlīnijas

  • Sākuma datums : 17/12/2013 14:28:57

Internetā nu ir izlasāmas vadlīnijas!

 

Organizācijas, kuras vēlas lūgt finansējumu no šīs jaunās izglītības, jaunatnes un sporta programmas, jau šodien var sākt izstrādāt pieteikumus.

Pieteikumus var iesniegt no janvāra beigām savas valsts kompetentajai aģentūrai vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai EACEA.

Plašāka informācija par Erasmus+ un pieteikuma veidlapa PDF formātā ir šeit.

 
17/12/2013
lv

Plašsaziņas līdzekļi