Навигационна пътека

European flag

Новини

Наръчник за програма „Еразъм +“

  • Start date : 17/12/2013 14:28:57

Наръчникът за програма „Еразъм +“pdf(4.96 Mb) Избор на превод за предходната връзка  вече е достъпен онлайн!

 

Организациите, които желаят да кандидатстват за финансиране по тази нова програма за образование, обучение, младеж и спорт, вече могат да започнат да подготвят своите кандидатури!

Те могат да ги изпращат от края на януари на националните агенции в съответните страни или на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Образец на електронния формуляр във формат PDF (Наръчник за програмата).

 

Медии