Sökväg

*

Nyheter

Intermar: en flerspråkig strategi för maritim kommunikation

  • Startdatum : 29/11/2013 17:30:19

Språk, likt havet, skiljer oss inte åt, utan gör oss fria!

 

INTERMAR är ett projekt som syftar till att underlätta ömsesidig förståelse och språkinlärning genom språklig tvärförståelse i sjöfartssammanhang. Från november 2011 har 18 partners utformat undervisnings- och läranderesurser för en 60 timmars kurs för sjöfartsstuderande.

De 7 modulerna producerades under projektets första år och har testats i åtta olika sjöfartsutbildningsinstitutioner under 2012-2013. Paketet är nu färdigt att användas av liknande institutioner i Europa, som vill införa en innovativ strategi för att underlätta inlärningen av främmande språk och interkulturell kommunikation i läroplanen.

Kursmaterialspaketet lanserades under ett evenemang vid sjökrigsskolan i Lissabon, Intermar för alla, som samlade projektpartners från 28 sjökrigs- och sjöfartshögskolor från 14 EU-länder. Vid evenemanget som avlöpte den 20-21 september 2013, introducerades deltagarna till begreppet tvärförståelse (intercomprehension) och till Intermars hemsida. Fem studenter från de deltagande sjöfartshögskolorna gav feedback på kursen under ett rundabordssamtal. En annan paneldiskussion fokuserades på hur man kan inkludera Intermarkursen i den institutionella läroplanen.

Relevansen av Intermars tillvägagångssätt inom ramen för sjöfartsutbildning erkändes fullt ut. Deltagarna nämnde särskilt dess roll i utvecklingen av interkulturell medvetenhet, flerspråkig kompetens och lärande av strategier, som möjliggör självständigt livslångt lärande. Deltagarna vid evenemanget uttryckte vilja att använda Intermars material, något som visar på behov av coachning från projektets partners. Därför planeras bilaterala arbetsmöten på kort sikt och lärarutbildningar på lång sikt.

För mer information om Intermar, inklusive gratis nedladdning av kursmaterial, besök webbsidan.