Kruimelpad

*

Nieuws

INTERMAR: een plurilinguale benadering van maritieme communicatie

  • Begindatum : 29/11/2013 17:30:19

Taaldiversiteit, zoals de golven van de zee, zijn geen hinder maar kunnen ons samenbrengen!

 

INTERMAR is een project dat erop gericht is om het wederzijdse begrip en taalleren door intercomprehensie in een maritieme context makkelijker te maken. Het project is gestart in november 2011 en sindsdien hebben 18 partners onderwijs- en leermiddelen ontworpen voor een cursus voor zeelui van 60 uur.

De zeven cursusmodules werden ontworpen in het eerste jaar van het project. Vervolgens werden ze in de loop van 2012 en 2013 getest in acht verschillende zeemacht- en zeevaartscholen. Nu zijn de modules klaar om in gelijkaardige instellingen doorheen Europa gebruikt te worden. Ze zijn vooral interessant voor scholen die een innovatieve aanpak van taalleren en interculturele communicatie in het curriculum willen introduceren.

Het cursusmateriaal werd voorgesteld op het Intermar for all evenement met projectpartners en 28 zeemacht- en zeevaartschoolvertegenwoordigers uit 14 EU-landen. Dit evenement had plaats op de 20ste en 21ste september 2013. De participanten werden vertrouwd gemaakt met het concept intercomprehensie en de webstek van Intermar. Bovendien waren er vijf studenten uit partnerinstellingen die tijdens een rondetafelgesprek feedback gaven over het cursusmateriaal. Er was ook een panelgesprek over de integratie van het Intermar-materiaal in het curriculum van maritieme instellingen.

Tijdens het evenement bleek dat de Intermar-aanpak wel degelijk relevant is voor de professionele opleiding van zeelui. De deelnemers wezen vooral op de rol van die aanpak in de ontwikkeling van intercultureel bewustzijn, meertalige competenties en leerstrategieën die van belang zijn bij autonoom levenslang leren. De genodigden van het Intermar-evenement hebben hun bereidheid uitgedrukt om het materiaal te gebruiken, en hebben de projectpartners gevraagd om coaching. Daarom werden er al op korte termijn bilaterale werkvergaderingen gepland, en werd overeengekomen dat op middellange en lange termijn lerarenopleidingen nodig zouden zijn.

Meer details over Intermar en ook de mogelijkheid om gratis materiaal te downloaden vindt u op de Intermar webstek.

 
29/11/2013
nl