Navigācijas ceļš

Svarīgs paziņojums mūsu apmeklētājiem

Pateicamies par Eiropas Komisijas Valodu tīmekļa vietnes apmeklējumu.

Šo vietni drīz pārvietos un iekļaus Izglītības un apmācības tīmekļa vietnē, kura tiks publicēta mobilajām ierīcēm draudzīgā formātā un papildināta ar daudzvalodības un valodu apguves sadaļu. Apmeklējiet jauno Izglītības un apmācības tīmekļa vietni un sūtiet mums savas atsauksmes, kad tā būs publicēta!

*

Jaunumi

INTERMAR: plurilingvāla pieeja saziņai jūrniecībā

  • Sākuma datums : 29/11/2013 17:30:19

Valodas ir kā jūra, kas vieno un atbrīvo

 

INTERMAR projekts ir paredzēts savstarpējas saprašanās un valodu apguves veicināšanai, izmantojot savstarpējās saprotamības metodi jūrniecības kontekstā. Kopš 2011. gada novembra partneri no 18 iestādēm ir veidojuši mācību līdzekļus 60 stundu kursam, kas paredzēts jūrniekiem.

Projekta realizācijas pirmajā gadā tika izveidoti septiņi mācību kursa moduļi, kurus 2012.-2013. akadēmiskajā gadā izmēģināja astoņās dažādu valstu jūras akadēmijās un jūras kara akadēmijās. Tagad šie moduļi ir sagatavoti lietošanai Eiropā citās līdzīgās iestādēs, kuras mācību programmā vēlas ieviest inovatīvu metodi svešvalodu apguves veicināšanai un starpkultūru saziņai.

Mācību kursa materiālus publiskoja pasākumā INTERMAR for all, kurā pulcējās projekta partneri un pārstāvji no 28 kara un jūras akadēmijām no 14 ES valstīm. 2013.gada 20. un 21. septembrī pasākuma dalībnieki iepazina savstarpējās saprotamības metodi un INTERMAR projekta tīmekļa vietni. Notika apaļā galda diskusija, kurā pieci studenti no projekta partneru augstskolām dalījās ar mācību kursa laikā gūto pieredzi un iespaidiem. Vēl vienā paneļdiskusijā debatēja par to, kā iekļaut INTERMAR kursu iestādes mācību programmā.

INTERMAR projekta metode jūrnieku profesionālā sagatavošanā tika novērtēta atzinīgi. Pasākuma dalībnieki uzsvēra projekta nozīmi starpkultūru izpratnes, plurilingvālu kompetenču veidošanā un valodu mācīšanas un mācīšanās stratēģijā, tādējādi veicinot mūžizglītības autonomiju. INTERMAR pasākuma viesi pauda vēlmi lietot sagatavotos materiālus, norādot uz neatliekamu konsultāciju nepieciešamību no projekta partneriem. Tādēļ tika ieplānotas divpusējas darba tikšanās, lai īsā termiņā vienotos par mācību kursa nepieciešamību skolotājiem vidējā termiņā vai ilgtermiņā.

Plašāku informāciju par INTERMAR projektu un kursa materiālu bezmaksas lejupielādi var iegūt projekta tīmekļa lapā.

 
29/11/2013
lv