Cosán nascleanúna

German Connects

Nuacht

Tig Leat Nascadh leis an nGearmáinis (German Connects)

  • Start date : 10/09/2013 08:52:16

Feachtas margaíochta chun foghlaim na Gearmáinise a chur chun cinn in Éirinn.

 

Go ginearálta, is ionann teanga don chultúr agus eochair don doras: Tugann teanga nua deis dúinn spás eile ar fad a bhaint amach. Spás atá lán le cultúir agus smaointe, ach thar aon ní eile, spás ina bhfuil pobal agus comhluadar. Agus muid ag foghlaim teangacha iasachta bímid i dteagmháil le daoine eile. Cuidíonn sé sin linn tuiscint níos fearr a fháil orthu agus cuireann sé ar ár gcumas oibriú leo agus maireachtáil ina measc freisin.

Is teanga í an Ghearmáinis, a bhaineann deiseanna léi go sonrach. Tugann an Ghearmáinis deiseanna fostaíochta níos fearr d'Éireannaigh a bhíonn ag lorg post in Éirinn i dtimpeallacht ilteangach, ós rud é go mbíonn an-tóir i measc cuideachtaí ar fhostaithe atá chomh maith cáilithe i scileanna proifisiúnta agus i dteangacha iasachta araon. Tugann cumas maith sa Ghearmáinis rochtain áisiúil duit ar mhargaí fostaíochta i measc lucht labhartha na Gearmáinise san Eoraip, a bhfuil fadhb throm dhéimeagrafach rompu faoi láthair agus easpa oibrithe oilte ar fáil dá bharr.

Chuige sin, tá feachtas margaíochta curtha ar bun ag Ambasáid na Gearmáine agus Goethe-Institut Irland i mBaile Átha Cliath i gcomhar le hambasáidí na hOstaire agus na hEilvéise atá dírithe ar fhoghlaim na Gearmáinise a chothú ar fud na hÉireann. I measc na bpríomh-chomhpháirtithe tá an Comhlachas Tionsclaíochta agus Tráchtála idir an Ghearmáin-Éire, an tSeirbhís um Malartú Acadúil na Gearmáine (DAAD), Cumann Léann Gearmánach na hÉireann (GSAI), an Grúpa Oibre um Ghnó na Gearmáinise in Éirinn (BuGI), Cumann Mhúinteoirí na Gearmáinise in Éirinn (GDI) agus roinnt foras Éireannach a bhaineann le réimse oideachais dara leibhéal agus tríú leibhéal. Tá sé curtha in iúl ag go leor foras oideachais agus gnó in Éirinn go dtabharfaidís tacaíocht don fheachtas.

Tabharfaidh an feachtas aghaidh ar réimse leathan de phobal na hÉireann – daltaí, mic léinn, tuismitheoirí, príomhoidí scoile, lucht gnó agus lucht déanta beartas. Is í béim an tionscnaimh an tuairim a chur in iúl gur teanga thábhachtach í an Ghearmáinis ar fiú í a fhoghlaim.

I ndiaidh fheachtas rathúil meáin a ritheadh i mí Feabhra agus mí an Mhárta i mbliana, tá idirbheartaíocht ar bun i measc cuideachtaí Éireannacha, Gearmánacha agus ilnáisiúnta atá lonnaithe in Éirinn maidir le clár intéirneacht a bhunú d’fhoghlaimeoirí na Gearmáinise ag an dara agus ag an tríú leibhéal. Táthar ag súil le cuideachtaí a fháil a bheadh sásta socrúcháin oibre ghearrthéarmacha a thairiscint d'fhostaithe ionchasacha le linn bhriseadh an tsamhraidh, an fhómhair nó an earraigh. Tiocfaidh taispeántas taistil (“Deutschmobil”) ina dhiaidh sin ó mhí Dheireadh Fómhair 2013 ar aghaidh.

Le tuilleadh eolais, téigh chuig láithreán gréasáin German Connects.