Navigačný riadok

Juvenes translatores

Aktuality

Juvenes Translatores 2013

  • Odkedy : 29/08/2013 10:53:37

V tomto roku bude za pokračujúceho záujmu škôl Európska komisia organizovať 7. ročník prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores

 

Súťaž je určená stredoškolským študentom vo veku 17 rokov z celej Európskej únie.

Súťažiaci budú prekladať text v rozsahu 1 strany v akejkoľvek kombinácii z 24 úradných jazykov EÚ. Tohtoročnou témou súťaže sú „občania“.

Autori najlepšieho prekladu z každej krajiny budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien do Bruselu, kde sa stretnú s komisárkou pre viacjazyčnosť a budú mať možnosť vidieť prácu prekladateľov európskych inštitúcií.

Bude to pre nich aj príležitosť spoznať svojich talentovaných kolegov z ostatných krajín EÚ.

Školy sa do súťaže môžu zaregistrovať od 1. septembra do 20. Októbra 2013 http://ec.europa.eu/translatores/

Dátum uskutočnenia súťaže: 28 november 2013

Vyhlásenie víťazov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v prvej polovici roka 2014

Kontakt: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu  

Facebook: http://ec.europa.eu/translatores/facebook

Info sheetpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

 
29/08/2013
sk