Ścieżka nawigacji

Glossa

Aktualności

GLOSSA: UCZ SIĘ GRECKIEGO ONLINE

  • Data rozpoczęcia : 05/08/2013 09:57:28

Kursy Języka Greckiego ONLINE na poziomie C1 i C2

 

Grecki jest jednym z najrzadziej nauczanych języków w Europie. Mimo to, fakt iż wiele języków europejskich posiada słowa greckiego pochodzenia, sprawia, że coraz więcej Europejczyków (ale także ludzi spoza Europy) chce nauczyć się tego języka w celu lepszego zrozumienia i docenienia swoich własnych języków a także w celu poznania jednego z najstarszych języków. Niektórzy z uczniów dochodzą do zaawansowanego poziomu znajomości greckiego. Projekt GLOSSA został stworzony z myślą o tych osobach, które chcą kontynuować naukę języka greckiego, ale nie mają dostępu do materiałów dydaktycznych lub nie mają możliwości przyjazdu do Grecji.

GLOSSA jest wyjątkowym projektem, gdyż opracowała multimedialne kursy online dla poziomów C1 i C2, a także dwie metodologie dydaktyczne, jedną dotyczącą rozwoju nauczania języków online, drugą związaną z używaniem materiałów online w samodzielnym uczeniu się. Poza tym stworzyła, ogólnodostępny i profesjonalny profil europejski dla nauczycieli języka, który równie dobrze może być zastosowany w przypadku innych języków oraz przystosowała system akredytacji w celu promowania certyfikacji umiejętności nauczania jezyków w nieformalnym i formalnym środowisku. Opublikowane zostały dwie książki, dostępne w wersji tradycyjnej i elektronicznej.

Kurs, który został zorganizowany dzięki wsparciu Programu “Uczenie się przez całe życie” (Kluczowe Działanie 2: Języki) przyciągnął uczestników z 29 krajów. Doświadczeni w nauczaniu języków partnerzy są zadowoleni ze współpracy i już opracowują kontynuację projektu.

Zaawansowany kurs greckiego online - GLOSSA odbywa się dwa razy w roku (najblizszy kurs rozpocznie się we wrześniu 2013), uczestniczyć w nim moze każdy, kto osiagnął poziom B2 w języku greckim. Koszt udziału w kursie, który zawiera część symultaniczną i niesymultaniczną, jest niewielki.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie GLOSSA, odwiedź naszą stronę lub wyślij e-mail pod adres euprograms@action.gr