Διαδρομή πλοήγησης

Glossa

Ειδήσεις

ΓΛΩΣΣΑ: ΜΑΘΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ONLINE

  • Ημερομηνία έναρξης : 05/08/2013 09:57:28

μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας από απόσταση ( e-learning ) για τα επίπεδα Γ1 και Γ2

 

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική είναι μία από τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες στην Ευρώπη, πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες περιέχουν λέξεις με ελληνική ρίζα. Για το λόγο αυτόν πολλοί Ευρωπαίοι (αλλά και άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο) θέλουν να μάθουν ελληνικά, έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις δικές τους γλώσσες, αλλά και για να μάθουν μία από τις αρχαιότερες γλώσσες. Ορισμένοι από αυτούς φτάνουν έως το Προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας. Έτσι, το πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ ήλθε να υποστηρίξει αυτούς τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν να μαθαίνουν ελληνικά, αλλά δεν έχουν στη διάθεσή τους ούτε κατάλληλα διδακτικά υλικά και πηγές ούτε την ευκαιρία να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό μάθημα με πολυμέσα για τα επίπεδα Γ1 και Γ2, καθώς και δύο εκπαιδευτικές μεθοδολογίες: μία για την ανάπτυξη μαθημάτων e-learning για προχωρημένα επίπεδα γλωσσομάθειας και μία για την αυτοδιδασκαλία σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Έχει αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό μάθημα με πολυμέσα για τα επίπεδα Γ1 και Γ2, καθώς και δύο εκπαιδευτικές μεθοδολογίες: μία για την ανάπτυξη μαθημάτων e-learning για προχωρημένα επίπεδα γλωσσομάθειας και μία για την αυτοδιδασκαλία σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Εκτός αυτού έχει δημιουργηθεί ένα κοινό Ευρωπαϊκό επαγγελματικό περίγραμμα προσόντων για καθηγητές γλωσσών, το οποίο είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε άλλες γλώσσες και έχει προσαρμοστεί ένα εργαλείο πιστοποίησης δεξιοτήτων γλωσσικής διδασκαλίας σε περιβάλλοντα μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Έχουν επίσης εκδοθεί δύο βιβλία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Το μάθημα (το οποίο υποστηρίχθηκε από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάιθηση- Δραστηριότητα-Κλειδί 2 ΓΛΩΣΣΕΣ) έχει προσελκύσει μέχρι σήμερα συμμετέχοντες από 29 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Οι εταίροι, όλοι έμπειροι στη διδασκαλία γλωσσών, συνεργάστηκαν αρμονικά και έχουν ήδη αναπτύξει μία νέα ιδέα για τη συνέχιση του προγράμματος.

Τα online μαθήματα σε μαθητές προχωρημένων επιπέδων της ελληνικής γλώσσας αρχίζουν δύο φορές το χρόνο (το επόμενο μάθημα ξεκινάει τον Σεπτέμβριο) και είναι ανοικτά σε όλους τους σπουδαστές που ήδη βρίσκονται στο εοπίπεδο Β2. Τα μαθήματα προσφέρονται σε χαμηλό κόστος και περιλαμβάνουν σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος ή να επικοινωνήσετε στο e-mail: euprograms@action.gr  

 
05/08/2013
el