Cesta

Glossa

Aktuality

GLOSSA: UČTE SE ŘECKY ONLINE

  • Ode dne : 05/08/2013 09:57:28

E-learningové kurzy moderní řečtiny úrovně C1 a C2

 

Řečtina patří mezi méně rozšířené vyučované jazyky v Evropě. Díky tomu, že mnoho evropských jazyků obsahuje slova řeckého původu, se mnoho Evropanů (ale také lidí z celého světa) chtějí učit řecky. Důvodem je lepší porozumění a ocenění jejich vlastního jazyka stejně tak jako učení se tomu nejstaršímu z nich. Někteří z těch, kteří se tento jazyk učí, dosáhli pokročilé úrovně. Z tohoto důvodu byl rozvinut projekt GLOSSA. Jeho záměrem je podpořit ty, kteří si přejí pokračovat v učení řečtiny a nemají ani vhodné vzdělávací materiály ani zdroje nebo příležitosti navštívit Řecko.

Glossa je jedinečná v rozvoji online multimediálního kurzu řečtiny úrovně C1 aC2, dále také rozvíjí dvě vzdělávací metodologie – jedna z nich se zaměřuje na rozvoj obsahu jazykového vzdělávání na pokročilé úrovni, jedna na možnost sebevzdělávání užitím online prostředí. Navíc je vytvořen běžný evropský profesionální profil učitele jazyků. Podobný profil lze taktéž přenést do ostatních jazyků. Kurz se stává akreditačním nástrojem v případě potřeby certifikace a validace jazykových vzdělávacích dovedností v neformálním a informálním prostředí. Dále jsou přístupné dvě knihy – jak v tištěné tak elektronické podobě.

Do kurzu, který je rozvíjen za podpory Programu celoživotního učení (klíčová aktivita 2: Jazyky) je zapojeno 29 zemí z celého světa. Partneři, všichni zkušení ve výuce jazyků, se zapojují do skupinové práce a rozvíjejí nápady pro pokračování projektu. Kurzy jsou nabízeny dvakrát ročně.

GLOSSA online kurzy řeckého jazyka pokročilé úrovně (následující kurzy začnou v září 2013) umožňují registrace každého, kdo dosahuje znalostí řečtiny úrovně B2. Kurzy jsou nabízeny jako nízko nákladové a zahrnují synchronní a asynchronní praktické vzdělávání.

Pro více informací o projektu GLOSSA navštivte webové stránky nebo napište na: euprograms@action.gr