Cesta

Korpus Projekt MERLIN

Projekt MERLIN se snaží poskytnout učitelům jazyků, autorům učebnic a jazykovým testerům empirická data pro výzkum referenčních úrovní v cizím (dalším) jazyce

 

Projekt MERLIN (2012–2014), spolufinancovaný v rámci Programu celoživotního vzdělávání, vyvíjí didakticky založenou online platformu, která umožní uživatelům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) procházet autentické písemné projevy studentů v italštině, češtině a němčině.

Projekt odkazuje na rostoucí potřebu po názorných příkladech SERR a jeho úrovní v podobě empirických dat. SERR se stal nejdůležitějším evropským nástrojem pro výuku jazyků a certifikaci. Existuje ovšem velké množství nejasností týkajících toho, co vlastně úrovně SERR – které by každý měl užívat – znamenají.

Základem projektu je důkladně anotovaný korpus ohodnocených textů studentů. Anotace odráží současný vývoj ve výzkumu osvojování druhého jazyka, stejně tak jako indikátory a zvláštnosti jazyka studentů, které jazykoví testeři, autoři učebnic a učitelé poskytli týmu projektu v dotazníkovém šetření.

Tým projektu MERLIN, složený z lingvistů, počítačových lingvistů, jazykových testerů a institucí zabývajících se výukou cizích jazyků, v současné době pracuje na anotaci přibližně 2500 textů.

Jakmile bude na konci roku 2014 spuštěna platforma MERLIN, všechna data budou volně dostupná online. Uživatelé se budou moct podívat na celé texty a standardizované testové úlohy, ke kterým se vztahují. Pro každý text bude zobrazen analytický profil s aspekty kompetence druhého (cizího) jazyka (např.: gramatická správnost, ovládání slovní zásoby, sociolingvistická vhodnost). Kromě toho budou moct uživatelé vyhledávat specifické jazykové jevy, které představují problémy v procesu učení jazyka, a zjistit, jak stupeň ovládání těchto jevů souvisí s úrovněmi podle SERR.

Pro více informací, prosím, navštivte webové stránky projektu MERLIN.