Navigačný riadok

Európska jazyková značka

O čo ide?

Európska jazyková značka je ocenenie, ktorého cieľom je:

 • podporovať nové iniciatívy v oblasti výučby a štúdia jazykov,
 • oceniť nové metódy výučby jazykov,
 • zvýšiť povedomie o regionálnych a menšinových jazykoch.

Udeľuje sa raz alebo dvakrát ročne v zúčastnených krajinách:

 • najinovatívnejšiemu projektu v oblasti štúdia jazykov (s cieľom pomôcť zvýšiť úroveň vyučovania jazykov v Európe),
 • osobe, ktorá dosiahla najväčší pokrok v štúdiu cudzích jazykov,
 • najlepšiemu učiteľovi jazykov.
Čo to zahŕňa?

Európska jazyková značka zahŕňa všetky aspekty vzdelávania a odbornej prípravy bez ohľadu na vek študenta alebo použité metódy. Individuálne krajiny môžu stanoviť vlastné požiadavky. Všeobecné kritériá dohodnuté na európskej úrovni však stanovujú, že iniciatívy by mali:

 • mať komplexný prístup k identifikácii a naplneniu potrieb študentov,
 • poskytovať pridanú hodnotu v danej krajine, t. j. jasné kvantitatívne alebo kvalitatívne zlepšenie vo výučbe alebo štúdiu jazykov,
 • motivovať študentov a učiteľov, aby zlepšili svoje jazykové zručnosti,
 • byť originálne a kreatívne s novými prístupmi k jazykovému vzdelávaniu,
 • klásť dôraz na európsky aspekt – zlepšovať porozumenie medzi kultúrami podporou jazykových zručností,
 • byť prenosné – inšpirovať jazykové iniciatívy v iných krajinách.
Čo sa doteraz dosiahlo?

Európska jazyková značka bola doteraz udelená rôznym projektom. V roku 2014 išlo konkrétne o tieto projekty:

Ako sa prihlásiť?

Obráťte sa na niektorú z národných agentúr pre Európsku jazykovú značku.