Viktigt rättsligt meddelande
   
Bevisupptagning >>> Information
 
Information
Domstolar och organ
 
 
Ladda ned Acrobat Reader

WEBBPLATSEN UPPHÖR DEN 30 SEPTEMBER 2017

 

Den europeiska civilrättsatlasen håller på att fasas ut.

Den här sidan kan därför innehålla inaktuella uppgifter. Europeiska e-juridikportalen uppdateras ständigt med ny information.

 
  INFORMATION
 
 

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur syftar till att förbättra, påskynda och förenkla samarbetet mellan domstolarna i fråga om bevisupptagning .

 

Denna förordning skall tillämpas mellan samtliga Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark. Mellan Danmark och andra medlemsstater skall tillämpas konventionen de 1970 rörande bevisupptagning i medlemsstaterna i ärenden av civil eller kommersiell natur .

 

Denna förordning anvisar två sätt för bevisupptagning mellan medlemsstaterna: direkt översändning av framställningar mellan juridiska organ samt direkt bevisupptagning av ansökande domstol.

 

Ansökande domstol är den domstol där förfarandet anhängiggörs. Anmodad domstol är den domstol i en annan medlemsstat där bevisupptagningen skall utföras. Den centrala enheten skall ge information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå rörande framställningen.

 

I denna förordning anvisas tio slags formulär.

 

I denna ATLAS tillhandahålls uppgifter rörande tillämpningen av denna förordning, samt ett användarvänligt verktyg som används för att fylla i formulären.
Formulären finns bara på den europeiska e-juridikportalen.


Information från Kroatien om civilrättsligt samarbete finns på den europeiska e-juridikportalen.

Topp om sida
 
  SAMMANFATTNING: RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR. 1206/2001
 
 
 
Topp om sida