Viktigt rättsligt meddelande
   
Bevisupptagning >>> Information
 
Information
Domstolar och organ
 
 
Ladda ned Acrobat Reader
 
  INFORMATION
 
 

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur syftar till att förbättra, påskynda och förenkla samarbetet mellan domstolarna i fråga om bevisupptagning .

 

Denna förordning skall tillämpas mellan samtliga Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark. Mellan Danmark och andra medlemsstater skall tillämpas konventionen de 1970 rörande bevisupptagning i medlemsstaterna i ärenden av civil eller kommersiell natur .

 

Denna förordning anvisar två sätt för bevisupptagning mellan medlemsstaterna: direkt översändning av framställningar mellan juridiska organ samt direkt bevisupptagning av ansökande domstol.

 

Ansökande domstol är den domstol där förfarandet anhängiggörs. Anmodad domstol är den domstol i en annan medlemsstat där bevisupptagningen skall utföras. Den centrala enheten skall ge information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå rörande framställningen.

 

I denna förordning anvisas tio slags formulär.

 

I denna ATLAS tillhandahålls uppgifter rörande tillämpningen av denna förordning, samt ett användarvänligt verktyg som används för att fylla i formulären.
Formulären finns bara på den europeiska e-juridikportalen.


Information från Kroatien om civilrättsligt samarbete finns på den europeiska e-juridikportalen.

Topp om sida
 
  SAMMANFATTNING: RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR. 1206/2001
 
 
 
Topp om sida