Aviz juridic important
   
Obţinerea de probe >>> Informaţii
 
Informaţii
Instanţe şi organisme
 
 
Descărcaţi Acrobat Reader

ACEST SITE VA FI ÎNCHIS LA 30 SEPTEMBRIE 2017

 

Atlasul judiciar european va fi eliminat treptat.

Este posibil ca această pagină să conțină date neactualizate. Pentru informații la zi, portalul european e-justiție.

 
  INFORMAŢII
 
 

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială urmăreşte îmbunătăţirea, simplificarea şi accelerarea cooperării dintre instanţe privind obţinerea de probe.

Dispoziţiile Regulamentului se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei. Între Danemarca şi celelalte state membre se aplică Convenţia privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă şi comercială din 1970.

Regulamentul prevede două căi de obţinere a probelor între statele membre: transmiterea directă a cererilor între instanţe şi obţinerea directă de probe de către instanţa solicitantă.

Instanţa solicitantă este instanţa înaintea căreia este angajată sau urmează a fi angajată procedura. Instanţa solicitată este instanţa dintr-un alt stat membru, competentă pentru obţinerea probei. Organismul central este răspunzător pentru furnizarea informaţiilor şi pentru soluţionarea oricărei dificultăţi ce poate apărea în legătură cu o cerere.

Regulamentul oferă zece formulare tip.

ATLAS vă oferă informaţii privind aplicarea Regulamentului şi un instrument uşor de utilizat pentru completarea formularelor.
Formularele sunt disponibile doar pe Portalul European e-justiţie.


Informaţiile furnizate de Croaţia cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă pot fi consultate pe Portalul european e-justiţie.

Începutul paginii
 
  REZUMAT: REGULAMENTUL CE NR. 1206/2001 AL CONSILIULUI
 
 
 
Începutul paginii