Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Todisteiden vastaanottaminen >>> Lisätietoa
 
Lisätietoa
Tuomioistuimet ja elimet
 
 
Hanki Acrobat Reader
 
  LISÄTIETOA
 
 

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa, pyrkii parantamaan, yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan oikeuselinten välistä yhteistyötä todisteiden vastaanottamisessa ja toteuttamisessa.

 

Asetusta sovelletaan kaikkien Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuunottamatta. Tanskan ja muiden jäsenvaltioiden välillä on voimassa yleissopimus vuodelta 1970 liittyen siviili- tai kauppaoikeudellisten todisteiden vastaanottamiseen ulkomailla.

 

Asetus asettaa kaksi tapaa vastaanottaa todisteita jäsenvaltioiden välillä: pyyntöjen suora lähettäminen tuomioistuinten välillä sekä todisteiden suora vastaanottaminen pyynnön esittäneen tuomioistuimen toimesta.

 

Pyynnön esittänyt tuomioistuin on se tuomioistuin, jossa oikeusmenettely on pantu vireille. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on se toisen jäsenvaltion tuomioistuin, jonka kautta todisteet vastaanotetaan ja toteutetaan. Keskuselin on vastuussa tiedon jakamisesta ja ratkaisujen löytämisestä mihin tahansa ongelmaan, joka voi aiheutua pyyntöön liittyen.

 

Asetuksessa määritellään kymmenen eri lomaketyyppiä.

 

ATLAS tarjoaa käyttöösi tärkeätä tietoa liittyen asetuksen soveltamiseen, samoin kuin helppokäyttöisen työkalun lomakkeiden täyttämiseen.
Lomakkeet ovat saatavilla vain Euroopan oikeusportaalissa.


Kroatian toimittamaa tietoa yksityisoikeuden alan oikeudellisesta yhteistyöstä on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.

Ylin -lta hotellipoika
 
  TIIVISTELMÄ: NEUVOSTON ASETUS (EY) N:O 1206/2001
 
 
 
Ylin -lta hotellipoika