Vigtige juridiske meddelelser
   
Bevisoptagelse >>> Oplysninger
 
Oplysninger
Retter og organer
 
 
Hent Acrobat Reader

DETTE WEBSITE LUKKER DEN 30. SEPTEMBER 2017

 

Det europæiske civilretlige atlas er under udfasning.

Siden kan indeholde forældede oplysninger. Der tilføjes løbende opdaterede oplysninger på den europæiske e-Justice-portal.

 
  OPLYSNINGER
 
 

RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretslige område, søger at forbedre, forenkle og fremskynde samarbejdet mellem retterne med henblik på bevisoptagelse.

 

Forordningen gælder mellem alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union med undtagelse af Danmark. Mellem Danmark og de øvrige medlemsstater gælder Konventionen af 1970, der omhandler bevisoptagelse i udlandet inden for det civile og handelsretslige område.

 

Forordningen fastlægger to måder til bevisoptagelse mellem medlemsstaterne: direkte overførsel af anmodninger mellem retter, og direkte bevisoptagelse på den anmodende rets' vegne.

 

Den anmodende ret er den ret for hvilken retsproceduren er påbegyndt. Den anmodede ret er den ret i en anden medlemsstat, der varetager bevisoptagelsen. Det centrale organ har ansvaret for at skaffe oplysninger og finde løsninger på hvilket som helst problem, der måtte opstå i forbindelse med anmodningen.

 

Forordningen fastsætter ti typer skemaer.

 

ATLASET giver Dem oplysninger angående anvendelsen af Forordningen, såvel som et brugervenligt redskab til udfyldningen af skemaerne.
Disse formularer findes kun på den europæiske e-justice-portal.


Oplysninger fra Kroatien om civilretligt samarbejde kan findes på den europæiske e-justice-portal.

Prima i den side
 
  RESUMÉ: FORORDNING (EF) NR. 1206/2001
 
 
 
Prima i den side