Důležité právní upozornění
   
Zajišťování důkazů >>> Informace
 
Informace
Soudy & orgány
 
 
Zapojit Acrobat Reader

DNE 30. ZÁŘÍ 2017 BUDE TATO INTERNETOVÁ STRÁNKA ZRUŠENA

 

Provoz Evropského soudního atlasu bude v dohledné době ukončen.

Stránky proto mohou obsahovat zastaralé údaje. Aktuální informace najdete na portálu evropské e-justice.

 
  INFORMACE
 
 

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 z 28.května 2001 o spolupráci mezi soudy členských států při zajišťování důkazů ve věcech občanských a obchodních je zaměřeno na zlepšení, zjednodušení a urychlení spolupráce mezi soudy při zajišťování důkazů.

 

Nařízení platí mezi všemi členskými státy Evropské unie s výjimkou Dánska. Mezi Dánskem a ostatními členskými státy platí Úmluva o zajišťování důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z roku 1970.

 

Nařízení stanoví dva způsoby zajišťování důkazů mezi členskými státy : přímé předávání žádostí mezi soudy a přímé zajišťování důkazů dožadujícím soudem.

 

Dožadující soud je soud, u něhož bylo procesní řízení zahájeno nebo zamýšleno. Dožadovaný soud je příslušný soud jiného členského státu pro provedení zajištění důkazů. Ústřední orgán je zodpovědný za poskytnutí informací a hledání řešení jakýchkoliv potíží, které by se mohly v souvislosti s žádostí vyskytnout.

 

Nařízení stanoví deset formulářů.

 

ATLAS vám poskytuje informace týkající se aplikace Nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.
Tyto formuláře jsou k dispozici pouze na evropském portálu e-justice.


Informace o soudní spolupráci ve věcech občanských, které poskytlo Chorvatsko, jsou k dispozici na portálu evropské e-Justice.

Záhlaví stránky
 
  OBSAH: NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1206/2001
 
 
 
Záhlaví stránky