Ważna informacja prawna
   
Drobne roszczenia >>> Informacje
 
Informacje
Sądy i organy właściwe
 
 
Pobierz program Acrobat Reader

STRONA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA 30 WRZEŚNIA 2017 R.

 

Europejski atlas sądowy zostanie wkrótce zamknięty, dlatego strona ta może zawierać nieaktualne dane.

Najnowsze informacje można znaleźć w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, który jest regularnie aktualizowany.

 
  INFORMACJE
 
  Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma na celu usprawnienie i uproszczenie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 2000 euro.

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stosuje się w oparciu o standardowe formularze. Jest to postępowanie pisemne, chyba że sąd uzna za niezbędne przeprowadzenie rozprawy.

Rozporządzenie ustanawia również terminy obowiązujące strony i sąd w celu przyspieszenia postępowania.

Rozporządzenie przewiduje stosowanie czterech standardowych formularzy.

W Atlasie można znaleźć informacje dotyczące stosowania rozporządzenia oraz program on-line ułatwiający wypełnienie formularzy.

Formularze są dostępne wyłącznie w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”.


Informacje dostarczone przez Chorwację dotyczące współpracy sądowej w sprawach cywilnych są dostępne na stronie europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.

Przejdź na górę strony
 
  PODSUMOWANIE: ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 861/2007
 
 
 
Przejdź na górę strony