Viktigt rättsligt meddelande
   
Domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar >>> Information
 
Information
Myndigheter
 
 
 
Ladda ned Acrobat Reader

WEBBPLATSEN UPPHÖR DEN 30 SEPTEMBER 2017

 

Den europeiska civilrättsatlasen håller på att fasas ut.

Den här sidan kan därför innehålla inaktuella uppgifter. Europeiska e-juridikportalen uppdateras ständigt med ny information.

 
  INFORMATION
 
 

Förordning 2201/2003

 

Förordningen gäller i alla Europeiska unionens medlemsstater utom Danmark.

 

En dom som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas i andra medlemsstater utan att något ytterligare förfarande behöver tillgripas.

 

En dom som har meddelats i en medlemsstat och som ska verkställas i denna stat ska verkställas i en annan medlemsstat när, i framställningen gjord på begäran av en part, denna har förklarats verkställbar där. En framställning om beslut om verkställbarhet ska lämnas till den domstol som framgår av Söka domstol för framställning. Talan mot beslut om framställning av verkställan kan väckas vid domstol som anges i listan under Söka domstol för talan.

 

Domar om umgängesrätt och om återlämnande av barn erkänns och är verkställbara i andra medlemsstater, utan att beslut krävs om verkställbarhet, förutsatt att de åtföljs av ett intyg.

 

I denna förordning anvisas fyra standardformulär.

 

Alla medlemsstater ska utse minst en centralmyndighet som ska bistå vid tillämpning av förordningen.

 

I ATLAS hittar du information om ansökningar enligt förordningen och ett användarvänligt verktyg för att fylla i formulären.

 

Information från Kroatien om civilrättsligt samarbete finns på den europeiska e-juridikportalen.

 

Formulären finns bara på den europeiska e-juridikportalen.

Topp om sida
 
  SAMMANFATTNING
 
 
 
Topp om sida