Aviz juridic important
   
Hotărâri judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia responsabilităţii parentale >>> Informaţii
 
Informaţii
Autorităţi
 
 
 
Descărcaţi Acrobat Reader

ACEST SITE VA FI ÎNCHIS LA 30 SEPTEMBRIE 2017

 

Atlasul judiciar european va fi eliminat treptat.

Este posibil ca această pagină să conțină date neactualizate. Pentru informații la zi, accesați portalul european e-justiție.

 
  INFORMAŢII
 
 

Regulamentul 2201/2003

Dispoziţiile regulamentului se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei.

O hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat membru se recunoaşte în celelalte state membre, fără a se recurge la o procedură specială.

O hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat membru şi executabilă în respectivul stat membru se execută în alt stat membru în cazul în care, la cererea oricăreia dintre părţile interesate, se declară executabilă în acel stat membru. O cerere de de încuviinţare a executării se înaintează instanţei indicate pe lista de la "Găsirea unei instanţe pentru cerere". Acţiunea împotriva deciziei privind încuviinţarea executării se depune la instanţa care apare pe lista "Găsirea unei instanţe de recurs".

Hotărârile privind drepturile de acces şi hotărârile privind returnarea copilului sunt recunoscute şi executate în celelalte state membre, fără a fi necesară o încuviinţare a executării, cu condiţia să fie însoţite de un certificat.

Regulamentul oferă patru formulare tip.

Fiecare stat membru desemnează cel puţin o autoritate centrală pentru a sprijini aplicarea acestui regulament.

ATLAS vă oferă informaţii privind aplicarea regulamentului şi un instrument uşor de utilizat pentru completarea formularelor.


Informaţiile furnizate de Croaţia cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă pot fi consultate pe Portalul european e-justiţie.


Formularele sunt disponibile doar pe Portalul european e-justiţie.

Începutul paginii
 
  REZUMAT
 
 
 
Începutul paginii