Ważna informacja prawna
   
Orzeczenia w sprawach małżeńskich i sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej >>> Informacje
 
Informacje
Organy
 
 
 
Pobierz program Acrobat Reader
 

Europejski atlas sądowy zostanie wkrótce zamknięty, dlatego strona ta może zawierać nieaktualne dane.

Najnowsze informacje można znaleźć w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, który jest regularnie aktualizowany.

 
  INFORMACJE
 
 

Rozporządzenie 2201/2003

 

Rozporządzenie ma zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy wszystkimi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, za wyjątkiem Danii.

 

Orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim są uznawane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.

 

Orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim i w tym Państwie wykonalne, są wykonalne w innym Państwie Członkowskim, jeżeli ich wykonalność w tym Państwie zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego. Wniosek o stwierdzenie wykonalności składa się do sądu znajdującego się w Wykazie sądów, do których należy kierować wnioski. Środek odwoławczy od decyzji w sprawie stwierdzenia wykonalności wnosi się do sądu znajdującego się w WWykazie sądów, do których należy wnosić środki odwoławcze.

 

Orzeczenia dotyczące prawa do kontaktów z dzieckiem oraz orzeczenia dotyczące powrotu dziecka, uznaje się i wykonuje w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby stwierdzenia wykonalności, jeżeli takie orzeczenie uzyskało świadectwo w Państwie Członkowskim pochodzenia.

 

Rozporządzenie przewiduje cztery standardowe formularze.

 

Każde Państwo Członkowskie wyznacza co najmniej jeden organ centralny wspierający stosowanie Rozporządzenia.

 

ATLAS jest źródlem informacji dotyczących stosowania Rozporządzeń, a także dogodnym narzędziem do wypełniania formularzy.

 

Informacje dostarczone przez Chorwację dotyczące współpracy sądowej w sprawach cywilnych są dostępne na stronie europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.

 

Formularze są dostępne wyłącznie w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”.

Przejdź na górę strony
 
  PODSUMOWANIE
 
 
 
Przejdź na górę strony