Ważna informacja prawna
   
Orzeczenia w sprawach małżeńskich i sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej >>> Informacje
 
Informacje
Organy
 
 
 
Pobierz program Acrobat Reader

STRONA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA 30 WRZEŚNIA 2017 R.

 

Europejski atlas sądowy zostanie wkrótce zamknięty, dlatego strona ta może zawierać nieaktualne dane.

Najnowsze informacje można znaleźć w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, który jest regularnie aktualizowany.

 
  INFORMACJE
 
 

Rozporządzenie 2201/2003

 

Rozporządzenie ma zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy wszystkimi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, za wyjątkiem Danii.

 

Orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim są uznawane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania.

 

Orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim i w tym Państwie wykonalne, są wykonalne w innym Państwie Członkowskim, jeżeli ich wykonalność w tym Państwie zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego. Wniosek o stwierdzenie wykonalności składa się do sądu znajdującego się w Wykazie sądów, do których należy kierować wnioski. Środek odwoławczy od decyzji w sprawie stwierdzenia wykonalności wnosi się do sądu znajdującego się w WWykazie sądów, do których należy wnosić środki odwoławcze.

 

Orzeczenia dotyczące prawa do kontaktów z dzieckiem oraz orzeczenia dotyczące powrotu dziecka, uznaje się i wykonuje w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby stwierdzenia wykonalności, jeżeli takie orzeczenie uzyskało świadectwo w Państwie Członkowskim pochodzenia.

 

Rozporządzenie przewiduje cztery standardowe formularze.

 

Każde Państwo Członkowskie wyznacza co najmniej jeden organ centralny wspierający stosowanie Rozporządzenia.

 

ATLAS jest źródlem informacji dotyczących stosowania Rozporządzeń, a także dogodnym narzędziem do wypełniania formularzy.

 

Informacje dostarczone przez Chorwację dotyczące współpracy sądowej w sprawach cywilnych są dostępne na stronie europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.

 

Formularze są dostępne wyłącznie w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”.

Przejdź na górę strony
 
  PODSUMOWANIE
 
 
 
Przejdź na górę strony