Belangrijke juridische mededeling
   
Beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid >>> Informatie
 
Informatie
Autoriteiten
 
 
 
Get Acrobat Reader

LET OP: DEZE WEBSITE VERDWIJNT OP 30 SEPTEMBER 2017

 

De Europese justitiële atlas wordt niet meer bijgewerkt en zal op termijn verdwijnen.

De informatie op deze pagina kan dus achterhaald zijn. De meest recente gegevens vindt u op het Europese e-justitieportaal.

 
  INFORMATIE
 
 

Verordening 2201/2003

 

De Verordening is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

 

Een vonnis verleend in een Lidstaat zal worden erkend in de andere Lidstaat zonder dat er enigerlei bijzondere procedure is vereist.

 

Een vonnis dat werd verleend in een Lidstaat en dat uitvoerbaar is in die Lidstaat zal worden uitgevoerd in een andere Lidstaat wanneer het, op verzoek van de betrokken partij, daar uitvoerbaar werd verklaard. Een aanvraag voor uitvoerbaarverklaring zal worden voorgelegd aan het gerecht dat voorkomt in de lijst Gerecht zoeken voor instelling rechtsmiddel. Het hoger beroep tegen de beslissing over de aanvraag voor een uitvoerbaarverklaring wordt ingediend bij het gerecht dat voorkomt op de lijst Gerecht zoeken voor instelling hoger beroep.

 

Vonnissen over omgangsrecht en vonnissen over de terugkeer van het kind worden erkend en zijn uitvoerbaar in andere Lidstaten zonder dat er een uitvoerbaarverklaring nodig is, op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een certificaat.

 

De Verordening voorziet in vier modelformulieren.

 

Elke Lidstaat moet minstens één centrale autoriteit aanwijzen om bijstand te verlenen bij het verzoek van de Verordening.

 

In de ATLAS vindt u informatie over de toepassing van de Richtlijn en een gebruikersvriendelijk instrument voor het invullen van de modelformulieren.

 

Informatie over justitiële samenwerking met Kroatië is te vinden op het Europees e-justitieportaal.

 

De formulieren zijn alleen beschikbaar op het Europees e-justitieportaal.

Toppunt van naar de pagina
 
  SAMENVATTING
 
 
 
Toppunt van naar de pagina