Svarbus teisinis pranešimas
   
Santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo >>> Informacija
 
Informacija
Institucijas
 
 
 
Gauti „Acrobat Reader“

ŠI INTERNETO SVETAINĖ NEBEVEIKS NUO 2017 RUGSĖJO 30 D.

 

Europos teisminio atlaso svetainė palaipsniui uždaroma.

Šiame puslapyje gali būti pateikiami pasenę duomenys. Naujausia informacija nuolat skelbiama Europos e. teisingumo portale.

 
  INFORMACIJA
 
 

Tarybos reglamentas (eb) nr. 2201/2003

 

Reglamentas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams, išskyrus Daniją.

 

Vienoje valstybėje narėje priimtas sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokios specialios tvarkos.

 

Vienoje valstybėje narėje priimtas ir joje įvykdomas sprendimas vykdomas ir kitoje valstybėje narėje, kai suinteresuotai šaliai pateikus prašymą pripažįstama, kad jis joje įvykdomas. Prašymas dėl įvykdomumo pripažinimo pateikiamas teismui iš sąrašo Ieškoti teismo paraiškai pateikti. Apeliacija dėl sprendimo įvykdomumo pripažinimo prašymo turi būti pateikta teismui iš sąrašo Ieškoti teismo apeliacijai pateikti.

 

Teismo sprendimai dėl teisių kreiptis į teismą ir sprendimai dėl vaiko gražinimo pripažįstami ir vykdomi kitose valstybėse narėse nereikalaujant pripažinti jų įvykdomumo su sąlyga, kad pateikiamas atitinkamas pažymėjimas.

 

Reglamente numatyti keturi standartiniai blankai.

 

Visos valstybės narės paskiria bent vieną centrinę instituciją, kuri padeda taikyti reglamentą.

 

ATLASE pateikiama informacija apie reglamento taikymą ir patogi priemonė blankams pildyti.

 

Kroatijos pateiktą informaciją apie teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose rasite Europos e. teisingumo portale.

 

Šios formos pateikiamos tik Europos e. teisingumo portale.

Į puslapio viršų
 
  SANTRAUKA
 
 
 
Į puslapio viršų