Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa >>> Lisätietoa
 
Lisätietoa
Viranomaiset
 
 
 
Hanki Acrobat Reader

TÄMÄ SIVUSTO SULJETAAN 30.9.2017

 

Euroopan siviilioikeudellinen Atlas poistetaan pian käytöstä.

Sen päivittäminen on lopetettu, ja sivustolla voi olla vanhentunutta tietoa. Ajantasaista tietoa päivitetään säännöllisesti Euroopan oikeusportaaliin.

 
  LISÄTIETOA
 
 

Asetus 2201/2003

 

Asetusta sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuun ottamatta.

 

Jäsenvaltiossa annettu tuomio on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista.

 

Jäsenvaltiossa annettu tuomio, joka on siinä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen, pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, kun se asiaan osallisen hakemuksesta on siellä julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus on toimitettava tuomioistuimeen joka näkyy kohdassa Etsi tuomioistuin hakemusta varten. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa hakemusta käsittelevään tuomioon on haettava muutosta tuomioistuimessa, joka löytyy luettelosta Etsi tuomioistuin muutoksenhakua varten.

 

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskevat tuomiot on tunnustettava ja ne on pantava täytäntöön toisissa jäsenvaltioissa ilman, että ne on tarpeen julistaa täytäntöönpanokelpoisiksi, jos tuomioista on annettu todistus.

 

Asetus sisältää neljä vakiolomaketta.

 

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä vähintään yksi keskusviranomainen avustamaan tämän asetuksen soveltamisessa.

 

ATLAS tarjoaa käyttöösi tärkeätä tietoa liittyen asetusten soveltamiseen, samoin kuin helppokäyttöisen työkalun lomakkeiden täyttämiseen.

 

Kroatian toimittamaa tietoa yksityisoikeuden alan oikeudellisesta yhteistyöstä on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.

 

Lomakkeet ovat saatavilla vain Euroopan oikeusportaalissa.

Ylin -lta hotellipoika
 
  TIIVISTELMÄ
 
 
 
Ylin -lta hotellipoika