Tähtis õiguslik teade
   
Tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega >>> Teave
 
Teave
Kohtunik
 
 
 
Muretse Acrobat Reader

SEE VEEBISAIT SULETAKSE 30. SEPTEMBER 2017

 

Euroopa justiitsatlast enam ei uuendata.

See lehekülg võib sisaldada vananenud andmed. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali lisatakse pidevalt ajakohastatud teavet.

 
  TEAVE
 
 

Nõukogu määrus 2201/2003/EÜ

 

Määrust kohaldatakse kõigis liikmesriikides, välja arvatud Taani.

 

Ühes liikmesriigis tehtud kohtuotsust tunnustatakse teistes liikmesriikides ühegi erimenetluse järgimist nõudmata.

 

Ühes liikmesriigis tehtud ja kõnealuses riigis täitmisele pööratav kohtuotsus täidetakse teises liikmesriigis siis, kui see on huvitatud poole taotlusel kuulutatud seal täitmisele pööratavaks. Täitmisotsuse taotlus esitatakse Taotluse esitamise kohtu leidmine all ilmuvale kohtule. Apellatsioon täitmisotsuse taotluse otsuse kohta esitatakse koos Apellatsioonikohtu leidmine all ilmuva kohtuga.

 

Suhtlusõigust ja lapse tagastamist puudutavaid kohtuotsuseid tunnustatakse ja täidetakse teistes liikmesriikides ilma täitmisotsuse taotluse vajaduseta, tingimusel, et kohtuotsustega kaasneb sertifikaat.

 

Määrus sätestab neli standardblanketti.

 

Iga liikmesriik määrab vähemalt ühe määruse rakendamisel abistava keskametivõimu.

 

ATLAS pakub käesoleva määruse rakendamist puudutavat teavet ja kasutajasõbralikku vahendit blankettide täitmiseks.

 

Horvaatia esitatud teave õigusalase koostöö kohta tsiviilasjades on kättesaadav Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.

 

Vormid on kättesaadavad üksnes Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.

Lehekülje algus
 
  KOKKUVÕTE
 
 
 
Lehekülje algus