Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
   
Αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας >>> Πληροφορίες
 
Πληροφορίες
Aρχές
 
 
 
Αποκτώ Acrobat Reader

ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Ο Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας πλησιάζει στη λήξη του.

Η σελίδα αυτή μπορεί να περιέχει παρωχημένα δεδομένα. Επικαιροποιημένες πληροφορίες προστίθενται συνεχώς στην Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

 
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΌΕΣ
 
 

Κανονισμός 2201/2003

 

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Δανίας.

 

Μια απόφαση που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται σε ένα άλλο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία.

 

Μια απόφαση που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος και είναι εκτελεστή σε αυτό το κράτος μέλος μπορεί να εκτελεστεί σε άλλο κράτος μέλος αφού κηρυχθεί εκτελεστή με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου. Η αίτηση για την κήρυξη εκτελεστότητας υποβάλλεται στο δικαστήριο που προβλέπεται στον κατάλογο με τίτλο Αναζήτηση δικαστηρίου για την υποβολή αίτησης. Η προσφυγή εναντίον της απόφασης σχετικά με την αίτηση για την κήρυξη εκτελεστότητας ασκείται στο δικαστήριο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τίτλο Αναζήτηση δικαστηρίου για την άσκηση προσφυγής.

 

Οι αποφάσεις για το δικαίωμα επικοινωνίας και οι αποφάσεις για την επιστροφή του παιδιού αναγνωρίζονται και εκτελούνται σε άλλα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό.

 

Ο κανονισμός προβλέπει τέσσερις τύπους εντύπων.

 

Κάθε κράτος μέλος ορίζει τουλάχιστον μια κεντρική αρχή η οποία παρέχει συνδρομή όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού.

 

Ο ΑΤΛΑΝΤΑΣ θέτει στη διάθεσή σας πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών, καθώς επίσης και ένα εργαλείο εύκολου χειρισμού το οποίο θα σας επιτρέψει τη συμπλήρωση των εντύπων.

 

Οι πληροφορίες που παρέχει η Κροατία για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

 

Tα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα μόνο μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης "e-Justice".

εγώ αρχικά σελίδα
 
  ΣΥΝΘΕΣΗ
 
 
 
εγώ αρχικά σελίδα