Vigtige juridiske meddelelser
   
Retsafgørelser i ægteskabssager samt i sager vedrørende forældreansvar >>> Oplysninger
 
Oplysninger
Myndigheder
 
 
 
Hent Acrobat Reader

DETTE WEBSITE LUKKER DEN 30. SEPTEMBER 2017

 

Det europæiske civilretlige atlas er under udfasning.

Siden kan indeholde forældede oplysninger. Der tilføjes løbende opdaterede oplysninger på den europæiske e-justiceportal.

 
  OPLYSNINGER
 
 

Forordning 2201/2003

 

Forordningen er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark.

 

Retsafgørelser, der er truffet i en medlemsstat, anerkendes i de øvrige medlemsstater, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig procedure.

 

En i en medlemsstat truffet retsafgørelse, som er eksigibel i den pågældende medlemsstat, kan fuldbyrdes i en anden medlemsstat, når den på anmodning af en berettiget part er blevet erklæret for eksigibel i denne medlemsstat. Anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, skal indgives til den domstol, der er anført i listen Søg ret til anmodning. Appel i forbindelse med afgørelsen på anmodningen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, skal indgives til den domstol, der er anført i listen Søg ret til appel.

 

En retsafgørelse om samværsret eller om tilbagegivelse af et barn anerkendes og er eksigibel i andre medlemsstater uden, at der kræves erklæring om, at retsafgørelsen er eksigibel, under forudsætning af, at denne ledsages af en attest.

 

Forordningen foreskriver anvendelse af fire standardformularer.

 

Hver medlemsstat udpeger mindst én centralmyndighed, som skal bistå ved anvendelsen af denne forordning.

 

ATLAS giver oplysninger om anvendelsen af forordningerne samt et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

 

Oplysninger fra Kroatien om civilretligt samarbejde kan findes på den europæiske e-justice-portal.

 

Disse formularer findes kun på den europæiske e-justice-portal.

Prima i den side
 
  RESUMÉ
 
 

 
Prima i den side