Důležité právní upozornění
   
Rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti >>> Informace
 
Informace
Orgány
 
 
 
Zapojit Acrobat Reader

DNE 30. ZÁŘÍ 2017 BUDE TATO INTERNETOVÁ STRÁNKA ZRUŠENA

 

Provoz Evropského soudního atlasu bude v dohledné době ukončen.

Stránky proto mohou obsahovat zastaralé údaje. Aktuální informace najdete na portálu evropské e-justice.

 
  INFORMACE
 
 

Nařízení Rady 2201/2003

 

Nařízení platí mezi všemi členskými státy Evropské unie s výjimkou Dánska.

 

Rozhodnutí vydané v jednom členském státě bude uznáno v jiném členském státě, aniž by byla nutná další zvláštní procesní řízení.

 

Rozhodnutí vydané v jednom členském státě a v tomto státě vykonatelné bude vykonáno v jiném členském státě poté, kdy zde bylo na návrh kterékoli zúčastněné strany prohlášeno vykonatelným. Žádost o prohlášení vykonatelnosti bude předložena soudu uvedenému ve Vyhledat soud pro žádost. Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o prohlášení vykonatelnosti bude podáno k soudu uvedenému v seznamu Vyhledat soud pro odvolání.

 

Rozhodnutí o právu na styk s dítětem a rozhodnutí týkající se navrácení dítěte jsou v jiných členských státech uznávána a jsou vykonatelná, aniž by bylo nutno je prohlašovat vykonatelnými, pokud je k nim připojeno potvrzení.

 

Nařízení stanoví čtyři standardní formuláře.

 

Každý členský stát určí minimálně jeden ústřední orgán, který bude pomáhat při aplikaci Nařízení.

 

ATLAS vám poskytuje informace týkající se aplikace Nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

 

Informace o soudní spolupráci ve věcech občanských, které poskytlo Chorvatsko, jsou k dispozici na portálu evropské e-Justice.

 

Tyto formuláře jsou k dispozici pouze na zevropskkm porttlu e-justice.

Záhlaví stránky
 
  OBSAH
 
 
 
Záhlaví stránky