Ważna informacja prawna
   
Zobowiązania alimentacyjne >>> Informacje
 
Informacje
Sądy i organy właściwe
 
Orzeczenia wydane w państwie członkowskim będącym stroną protokołu haskiego z 2007 r
 
Orzeczenia wydane w państwie członkowskim niezwiązanym protokołem haskim z 2007 r
 
 
 
Pobierz program Acrobat Reader

STRONA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA 30 WRZEŚNIA 2017 R.

 

Europejski atlas sądowy zostanie wkrótce zamknięty, dlatego strona ta może zawierać nieaktualne dane.

Najnowsze informacje można znaleźć w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, który jest regularnie aktualizowany.

 
  INFORMACJE
 
 

Rozporządzenie Rady nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zobowiązań alimentacyjnych ma na celu zagwarantowanie szybkiego i skutecznego uzyskiwania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych.

 

Przewiduje ono stosowanie dziewięciu standardowych formularzy, które powinny ułatwić komunikację między organami centralnymi i pozwolić na składanie wniosków drogą elektroniczną.

 

Rozporządzenie ma zastosowanie w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym Zjednoczonym Królestwem (decyzja Komisji 2009/451/WE z dnia 8 czerwca 2009 r., Dz.U. L 149 z 12.6.2009, s. 73).

 

Dania potwierdziła zamiar wprowadzenia w życie treści rozporządzenia, w zakresie w jakim rozporządzenie to zmienia rozporządzenie (WE) nr 44/2001, w drodze deklaracji (Dz.U. L 149 z 12.06.2009, s. 80), której podstawą jest umowa równoległa zawarta ze Wspólnotą Europejską.

 

Dania potwierdziła zamiar wdrożenia rozporządzenia wykonawczego Komisji z dnia 10 listopada 2011 r. ustanawiającego załączniki X i XI do rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych.  (Powiadomienie dokonane przez Danię. Dz.U. L 195 z 18.7.2013, s. 1)

 

Dania i Zjednoczone Królestwo nie są związane protokołem haskim z 2007 r.

 

ATLAS zawiera informacje dotyczące stosowania rozporządzeń. Stanowi także łatwe w obsłudze narzędzie, za pomocą którego można wypełniać formularze.

 

Informacje dostarczone przez Chorwację dotyczące współpracy sądowej w sprawach cywilnych są dostępne na stronie europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.

 

Formularze są dostępne wyłącznie w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”.

Przejdź na górę strony
 
  PODSUMOWANIE: ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 4/2009
 
 
 
Przejdź na górę strony