Svarbus teisinis pranešimas
   
Išlaikymo prievolės >>> Informacija
 
Informacija
Teismai ir kitos institucijos
 
Sprendimai, priimti valstybėje narėje, kuriai privalomas 2007 m. Hagos protokolas
 
Sprendimai, priimti valstybėje narėje, kuriai nėra privalomas 2007 m. Hagos protokolas
 
 
 
Gauti „Acrobat Reader“
 

Europos teisminio atlaso svetainė palaipsniui uždaroma.

Šiame puslapyje gali būti pateikiami pasenę duomenys. Naujausia informacija nuolat skelbiama Europos e. teisingumo portale.

 
  INFORMACIJA
 
 

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu Nr. 4/2009 dėl išlaikymo prievolių siekiama užtikrinti greitą ir veiksmingą išlaikymo išmokų išieškojimą.

 

Jame pateiktos devynios standartinės formos, kuriomis palengvinamas centrinių įstaigų susižinojimas ir sudaromos sąlygos elektroniniams prašymams pateikti.

 

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Jungtinę Karalystę (2009 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas 2009/451/EB, OL L 149, 2009 6 12, p. 73).

 

Danija pareiškimu prie atitinkamo susitarimo su Europos bendrija (OL L 149, 2009 6 12, p. 80) patvirtino ketinanti įgyvendinti reglamento nuostatas tiek, kiek juo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 44/2001.

 

Danija patvirtino ketinanti įgyvendinti 2011 m. lapkričio 10 d. įgyvendinimo akto, kuriuo nustatomi Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje, X ir XI priedai, turinį. (Danijos pranešimas, OL L195, 2013 7 18, p. 1)

 

2007 m. Hagos protokolas Danijai ir Jungtinei Karalystei nėra privalomas.

 

ATLASE rasite informacijos apie reglamento taikymą ir vartotojui patogią formų pildymo priemonę.

 

Kroatijos pateiktą informaciją apie teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose rasite Europos e. teisingumo portale.

 

Šios formos pateikiamos tik Europos e. teisingumo portale.

Į puslapio viršų
 
  SANTRAUKA: REGLAMENTAS (EB) NR. 4/2009
 
 
 
Į puslapio viršų