Pomembno pravno obvestilo
   
Preživninske obveznosti >>> Dokumenti
 
Sodišča in organi
 
Sodne odločbe, izdane v državi članici, ki jo zavezuje Haaški protokol iz leta 2007
 
Sodne odločbe, izdane v državi članici, ki je Haaški protokol iz leta 2007 ne zavezuje
 
Dokumenti
 
 
Prikličite program Acrobat Reader.
 
  DOKUMENTI
 
 
Vrh strani
 
  UREDBA
 
  Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah.
Vrh strani
 
  SPOROČILA DRŽAV ČLANIC KOMISIJI
 
  Prečiščena različica pdf (PDF File 391 KB) (Posodobljeno08.01.2015)
Vrh strani
 
  INFORMACIJE O NACIONALNEM PRAVU IN POSTOPKIH
 
 
 • Belgija français pdf (PDF File 87 KB)
 • Češka republika pdf (PDF File 115 KB)
 • Nemčija german pdf (PDF File 72 KB)
 • Grčija english pdf (PDF File 90 KB)
 • Francija français pdf (PDF File 270 KB)
 • Italija
 • Latvija english Latviapdf(PDF File 179 KB)
 • Luksemburg
 • Malta pdf (PDF File 90 KB)
 • Avstrija pdf (PDF File 316 KB)
 • Portugalska english portuguêspdf(PDF File 174 KB)
 • Slovenija
 • Finska pdf (PDF File 86 KB)
 • Združeno kraljestvo pdf (PDF File 117 KB)
 • Bolgarija pdf (PDF File 104 KB)
 • Danska
 • Estonija pdf (PDF File 39 KB)
 • Španija pdf (PDF File 150 KB)
 • Irska
 • Ciper
 • Litva
 • Madžarska magyar pdf (PDF File 92 KB)
 • Nizozemska pdf (PDF File 102 KB)
 • Poljska pdf (PDF File 67 KB)
 • Romunija english românăpdf(PDF File 93 KB)
 • Slovaška english slovenčinapdf(PDF File 100 KB)
 • Švedska english svenskapdf(PDF File 21 KB)
Vrh strani
 
  NACIONALNA ZAKONODAJA
 
 
 • Belgija
 • Češka republika
 • Nemčija
 • Grčija
 • Francija francais pdf (PDF File 8 KB)
 • Italija
 • Latvija
 • Luksemburg français pdf (PDF File 804 KB)
 • Malta
 • Avstrija
 • Portugalska
 • Slovenija
 • Finska
 • Združeno kraljestvo
 • Bolgarija
 • Danska
 • Estonija
 • Španija
 • Irska
 • Ciper
 • Litva
 • Madžarska
 • Nizozemska
 • Poljska
 • Romunija
 • Slovaška
 • Švedska
Vrh strani
 
  PRISTOJNI UPRAVNI ORGANI NAMESTO SODIŠČ
 
 
 • Belgija
 • Češka republika
 • Nemčija
 • Grčija
 • Francija
 • Italija
 • Latvija
 • Luksemburg
 • Malta
 • Avstrija
 • Portugalska
 • Slovenija
 • Finska pdf (PDF File 152 KB)
 • Združeno kraljestvo pdf (PDF File 152 KB)
 • Bolgarija
 • Danska english pdf (PDF File 706 KB)
 • Estonija
 • Španija
 • Irska
 • Ciper
 • Litva
 • Madžarska
 • Nizozemska
 • Poljska
 • Romunija
 • Slovaška
 • Švedska pdf (PDF File 152 KB)
Vrh strani
 
  ORGANI, PRISTOJNI ZA ODLOČANJE O PRAVICI DO PRAVNE POMOČI ALI OPROSTITVE STROŠKOV POSTOPKA
 
 
 • Belgija
 • Češka republika
 • Nemčija
 • Grčija
 • Francija
 • Italija
 • Latvija
 • Luksemburg
 • Malta
 • Avstrija
 • Portugalska
 • Slovenija
 • Finska pdf (PDF File 152 KB)
 • Združeno kraljestvo
 • Bolgarija
 • Danska english pdf
 • Estonija
 • Španija
 • Irska
 • Ciper
 • Litva
 • Madžarska
 • Nizozemska
 • Poljska
 • Romunija
 • Slovaška
 • Švedska
 
Vrh strani