Pomembno pravno obvestilo
   
Preživninske obveznosti >>> Dokumenti
 
Sodišča in organi
 
Sodne odločbe, izdane v državi članici, ki jo zavezuje Haaški protokol iz leta 2007
 
Sodne odločbe, izdane v državi članici, ki je Haaški protokol iz leta 2007 ne zavezuje
 
Dokumenti
 
 
Prikličite program Acrobat Reader.

TO SPLETIŠČE SE BO 30. SEPTEMBER 2017 ZAPRLO

 

Počasi ukinjamo Evropski pravosodni atlas.

Na tej strani so lahko zastareli podatki. Ažurne informacije redno objavljamo na evropskem portalu e-pravosodje.

 
  DOKUMENTI
 
 
Vrh strani
 
  UREDBA
 
  Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah.
Vrh strani
 
  SPOROČILA DRŽAV ČLANIC KOMISIJI
 
  Prečiščena različica pdf (PDF File 391 KB) (Posodobljeno08.01.2015)
Vrh strani
 
  INFORMACIJE O NACIONALNEM PRAVU IN POSTOPKIH
 
 
 • Belgija français pdf (PDF File 87 KB)
 • Češka republika pdf (PDF File 115 KB)
 • Nemčija german pdf (PDF File 72 KB)
 • Grčija english pdf (PDF File 90 KB)
 • Francija français pdf (PDF File 270 KB)
 • Italija
 • Latvija english Latviapdf(PDF File 179 KB)
 • Luksemburg
 • Malta pdf (PDF File 90 KB)
 • Avstrija pdf (PDF File 316 KB)
 • Portugalska english portuguêspdf(PDF File 174 KB)
 • Slovenija
 • Finska pdf (PDF File 86 KB)
 • Združeno kraljestvo pdf (PDF File 117 KB)
 • Bolgarija pdf (PDF File 104 KB)
 • Danska
 • Estonija pdf (PDF File 39 KB)
 • Španija pdf (PDF File 150 KB)
 • Irska
 • Ciper
 • Litva
 • Madžarska magyar pdf (PDF File 92 KB)
 • Nizozemska pdf (PDF File 102 KB)
 • Poljska pdf (PDF File 67 KB)
 • Romunija english românăpdf(PDF File 93 KB)
 • Slovaška english slovenčinapdf(PDF File 100 KB)
 • Švedska english svenskapdf(PDF File 21 KB)
Vrh strani
 
  NACIONALNA ZAKONODAJA
 
 
 • Belgija
 • Češka republika
 • Nemčija
 • Grčija
 • Francija francais pdf (PDF File 8 KB)
 • Italija
 • Latvija
 • Luksemburg français pdf (PDF File 804 KB)
 • Malta
 • Avstrija
 • Portugalska
 • Slovenija
 • Finska
 • Združeno kraljestvo
 • Bolgarija
 • Danska
 • Estonija
 • Španija
 • Irska
 • Ciper
 • Litva
 • Madžarska
 • Nizozemska
 • Poljska
 • Romunija
 • Slovaška
 • Švedska
Vrh strani
 
  PRISTOJNI UPRAVNI ORGANI NAMESTO SODIŠČ
 
 
 • Belgija
 • Češka republika
 • Nemčija
 • Grčija
 • Francija
 • Italija
 • Latvija
 • Luksemburg
 • Malta
 • Avstrija
 • Portugalska
 • Slovenija
 • Finska pdf (PDF File 152 KB)
 • Združeno kraljestvo pdf (PDF File 152 KB)
 • Bolgarija
 • Danska english pdf (PDF File 706 KB)
 • Estonija
 • Španija
 • Irska
 • Ciper
 • Litva
 • Madžarska
 • Nizozemska
 • Poljska
 • Romunija
 • Slovaška
 • Švedska pdf (PDF File 152 KB)
Vrh strani
 
  ORGANI, PRISTOJNI ZA ODLOČANJE O PRAVICI DO PRAVNE POMOČI ALI OPROSTITVE STROŠKOV POSTOPKA
 
 
 • Belgija
 • Češka republika
 • Nemčija
 • Grčija
 • Francija
 • Italija
 • Latvija
 • Luksemburg
 • Malta
 • Avstrija
 • Portugalska
 • Slovenija
 • Finska pdf (PDF File 152 KB)
 • Združeno kraljestvo
 • Bolgarija
 • Danska english pdf
 • Estonija
 • Španija
 • Irska
 • Ciper
 • Litva
 • Madžarska
 • Nizozemska
 • Poljska
 • Romunija
 • Slovaška
 • Švedska
 
Vrh strani