Viktigt rättsligt meddelande
   
Rättshjälp >>> Information
 
Information
Myndigheter
 
 
Ladda ned Acrobat Reader

WEBBPLATSEN UPPHÖR DEN 30 SEPTEMBER 2017

 

Den europeiska civilrättsatlasen håller på att fasas ut.

Den här sidan kan därför innehålla inaktuella uppgifter. Europeiska e-juridikportalen uppdateras ständigt med ny information.

 
  INFORMATION
 
 

Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister söker främja användningen av rättshjälp i gränsöverskridande tvister för personer som inte har tillräckliga medel, om sådan hjälp är nödvändig för att tillförsäkra dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.

Direktivet gäller i alla Europeiska unionens medlemsstater utom Danmark. Mellan Danmark och vissa medlemsstater gäller den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp från 1977.

Översändande myndigheter är behöriga att skicka ansökningar. Mottagande myndigheter är behöriga att ta emot ansökningar.

I detta direktiv anvisas två standardformulär, ett för ansökningar om rättshjälp och ett för översändande av ansökningar om rättshjälp.

I ATLAS hittar du information om ansökningar enligt direktivet och ett användarvänligt verktyg för att fylla i formulären.
Formulären finns bara på den europeiska e-juridikportalen.


Information från Kroatien om civilrättsligt samarbete finns på den europeiska e-juridikportalen.

Topp om sida
 
  SAMMANFATTNING: RÅDETS DIREKTIV 2003/8/EG
 
 
 
Topp om sida