Viktigt rättsligt meddelande
   

EUROPEISK CIVILRÄTTSATLAS

Välkommen till Europeisk juridisk Atlas avseende civilrättsliga frågor

Med denna Atlas kan du enkelt få tillgång till information om civilrättsligt samarbete. Med hjälp av atlasen kan du identifiera domstolar och andra behöriga myndigheter som du kan vända dig till i olika ärenden. Vidare kan du fylla i befintliga formular, byta språk på dem innan du skriver ut dem och överföra dem på säkert sätt.


Information från Kroatien om civilrättsligt samarbete finns på den europeiska e-juridikportalen.