Viktigt rättsligt meddelande
   

WEBBPLATSEN UPPHÖR DEN 30 SEPTEMBER 2017

EUROPEISK CIVILRÄTTSATLAS

Välkommen till Europeisk juridisk Atlas avseende civilrättsliga frågor

Den europeiska civilrättsatlasen håller på att fasas ut. Observera att en del uppgifter inte har uppdaterats. Europeiska e-juridikportalen uppdateras ständigt med ny information.

Med denna Atlas kan du enkelt få tillgång till information om civilrättsligt samarbete. Med hjälp av atlasen kan du identifiera domstolar och andra behöriga myndigheter som du kan vända dig till i olika ärenden. Vidare kan du fylla i befintliga formular, byta språk på dem innan du skriver ut dem och överföra dem på säkert sätt.


Information från Kroatien om civilrättsligt samarbete finns på den europeiska e-juridikportalen.