Dôležité právne oznámenie
   

VITAJTE V EURÓPSKOM JUSTIČNOM ATLASE PRE OBČIANSKE VECI

Tento atlas vám poskytne prehľadné informácie týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach.

Pomocou atlasu môžete ľahko nájsť príslušné súdy či orgány, na ktoré sa môžete obrátiť v určitých veciach. S pomocou atlasu môžete aj priamo vyplniť tlačivá používané pre niektoré z uvedených vecí a pred vytlačením vyplneného tlačiva zmeniť jeho jazyk (takže osoba, ktorej ho zašlete, si tlačivo bude môcť prečítať vo vlastnom jazyku), ako aj posielať tlačivá elektronicky.


Informácie, ktoré Chorvátsko poskytlo o justičnej spolupráci v občianskych veciach, sú dostupné na Európskom portáli elektronickej justície.