Dôležité právne oznámenie
   

TOTO WEBOVÉ SÍDLO BUDE K 30. SEPTEMBER 2017 ZRUŠENÉ

VITAJTE V EURÓPSKOM JUSTIČNOM ATLASE PRE OBČIANSKE VECI

Tento atlas vám poskytne prehľadné informácie týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach.

Používanie Európskeho justičného atlasu sa postupne ukončí. Niektoré informácie na tejto webovej lokalite neboli aktualizované. Najnovšie informácie sa priebežne uverejňujú na Európskom portáli elektronickej justície.

Pomocou atlasu môžete ľahko nájsť príslušné súdy či orgány, na ktoré sa môžete obrátiť v určitých veciach. S pomocou atlasu môžete aj priamo vyplniť tlačivá používané pre niektoré z uvedených vecí a pred vytlačením vyplneného tlačiva zmeniť jeho jazyk (takže osoba, ktorej ho zašlete, si tlačivo bude môcť prečítať vo vlastnom jazyku), ako aj posielať tlačivá elektronicky.


Informácie, ktoré Chorvátsko poskytlo o justičnej spolupráci v občianskych veciach, sú dostupné na Európskom portáli elektronickej justície.