Ważna informacja prawna
   

STRONA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA 30 WRZEŚNIA 2017 R.

EUROPEJSKI ATLAS SĄDOWNICZY W SPRAWACH CYWILNYCH

Witamy w Europejskim atlasie sądowym do spraw cywilnych.

Europejski atlas sądowy zostanie wkrótce zamknięty, dlatego strona ta może zawierać nieaktualne dane. Uwaga: niektóre informacje przedstawione na tej stronie nie zostały zaktualizowane. Najnowsze informacje można znaleźć w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”, który jest regularnie aktualizowany.

Niniejszy Atlas zapewnia przyjazny dostęp do informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Za pomocą Atlasu można określić właściwe sądy lub organy, do których można wystąpić w określonym celu. Dodatkowo można wypełnić formularze internetowe, które istnieją do niektórych z tych celów, zmienić język formularza po wypełnieniu i przed drukowaniem (tak aby osoba odbierająca formularz mogła przeczytać go we własnym języku) i przesłać formularz drogą elektroniczną.


Informacje dostarczone przez Chorwację dotyczące współpracy sądowej w sprawach cywilnych są dostępne na stronie europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.