Tärkeä oikeudellinen huomautus
   

EUROOPAN SIVIILIOIKEUDELLINEN ATLAS

Tervetuloa Euroopan siviilioikeudelliseen Atlakseen

Tämän Atlaksen kautta löydät helposti siviilioikeudellisiin asioihin liittyvässä yhteistyössä tarvittavia tärkeitä tietoja. Atlaksen avulla voit etsiä toimivaltaiset tuomioistuimet ja muut viranomaiset, joiden puoleen voit kääntyä erilaisissa tarkoituksissa. Tämän lisäksi voit täyttää suoraan sivuilla olevat lomakkeet, muuttaa niiden kielen ennen tulostamista, sekä lähettää ne eteenpäin turvallisesti.


Kroatian toimittamaa tietoa yksityisoikeuden alan oikeudellisesta yhteistyöstä on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.