Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
   

ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Καλωσορίσατε στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα για Αστικές υποθέσεις

Ο Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας πλησιάζει στη λήξη του. Έχετε υπόψη σας ότι μερικές πληροφορίες σε αυτό τον ιστότοπο δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Επικαιροποιημένες πληροφορίες προστίθενται συνεχώς στην Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Mέσω του παρόντος Άτλαντα θα είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση με τρόπο απλό σε συγκεκριμένες πληροφορίες, πολύ σημαντικές για τη δικαστική συνεργασία σε Αστικές υποθέσεις. Ο Άτλαντας θα σας επιτρέψει να αναζητήσετε και να εντοπίσετε τα Δικαστήρια και τις λοιπές αρμόδιες αρχές στις οποίες θα είναι δυνατό να προσφύγετε για ποικίλους σκοπούς. Θα είναι επίσης δυνατό να συμπληρώσετε με τρόπο άμεσο τις υπάρχουσες αιτήσεις, να τροποποιήσετε τη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί πριν από την εκτύπωση, και να τις μεταδόσετε με τρόπο ασφαλή.


Οι πληροφορίες που παρέχει η Κροατία για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.