Vigtige juridiske meddelelser
   

DETTE WEBSITE LUKKER DEN 30. SEPTEMBER 2017

DET EUROPÆISKE CIVILRETLIGE ATLAS

Velkommen til Det Europæiske Civilretlige Atlas

Det europæiske civilretlige atlas er under udfasning. Nogle oplysninger her på siden er ikke opdateret. Der tilføjes løbende opdaterede oplysninger på den europæiske e-justiceportal.

Ved hjælp af dette Atlas vil De på en nem måde kunne få adgang til relevante oplysninger vedrørende retsligt samarbejde inden for civile sager. Via atlaset vil De nemt kunne finde frem til de kompetente retter og myndigheder, som De kan søge hjælp hos til diverse formål. Desuden kan De direkte udfylde de eksisterende skemaer, ændre det sprog, de er udfærdiget i, før De trykker dem, samt overføre dem på en sikker og forsvarlig måde.


Oplysninger fra Kroatien om civilretligt samarbejde kan findes på den europæiske e-justice-portal.