Viktigt rättsligt meddelande
   
Delgivning och översändning av handlingar >>> Information
 
Information
Organ
 
 
Ladda ned Acrobat Reader

WEBBPLATSEN UPPHÖR DEN 30 SEPTEMBER 2017

 

Den europeiska civilrättsatlasen håller på att fasas ut.

Den här sidan kan därför innehålla inaktuella uppgifter. Europeiska e-juridikportalen uppdateras ständigt med ny information.

 
  INFORMATION
 
 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 ska förbättra och påskynda översändningen mellan medlemsländerna av rättsliga och utomrättsliga handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Förordningen är tillämplig mellan samtliga EU-länder inklusive Danmark, som genom en förklaring (EUT L 331, 10.12.2008, s. 21) pdf (PDF File 21 KB) som bygger på ett parallellavtal med Europeiska gemenskapen har bekräftat sin avsikt att genomföra förordningen.

Förordningen innehåller olika metoder för översändning och delgivning av handlingar: översändning mellan sändande och mottagande organ, översändning genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän, delgivning med post samt direkt delgivning.

Sändande organ får översända rättsliga och utomrättsliga handlingar som ska delges i ett annat medlemsland. Mottagande organ får ta emot rättsliga och utomrättsliga handlingar från ett annat medlemsland. Den centrala enheten ska förse sändande organ med information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå vid översändande av handlingar som ska delges.

Enligt denna förordning används sju slags formulär.

I atlasen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett användarvänligt verktyg för att fylla i formulären.


Information från Kroatien om civilrättsligt samarbete finns på den europeiska e-juridikportalen.


Formulären finns bara på den europeiska e-juridikportalen.

Topp om sida
 
  SAMMANFATTNING: RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1393/2007
 
 
 
Topp om sida