Viktigt rättsligt meddelande
   
Ersättning till brottsoffer >>> Information
 
Information
Myndigheter
Information från medlemsstaterna
 
 
Ladda ned Acrobat Reader

WEBBPLATSEN UPPHÖR DEN 30 SEPTEMBER 2017

 

Den europeiska civilrättsatlasen håller på att fasas ut.

Den här sidan kan därför innehålla inaktuella uppgifter. Europeiska e-juridikportalen uppdateras ständigt med ny information.

 
  INFORMATION
 
 

Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer


Denna förordning skall tillämpas mellan Europeiska unionens medlemsstater.


Alla medlemsstater ska säkerställa att deras nationella bestämmelser föreskriver att det finns en ordning för ersättning till offer för internationella våldsbrott som begås på deras respektive territorier, vilket garanterar rättvis och lämplig brottsofferersättning. Ersättning ska vara möjlig både i nationella och i gränsöverskridande fall, dvs. oavsett i vilket land offret är bosatt och oavsett i vilken medlemsstat brottet begåtts.


Genom direktivet skapas ett system för samarbete mellan nationella myndigheter, för översändande av ansökningar om ersättning i gränsöverskridande fall. Offer för brott som begås utanför den medlemsstat där han har sin vanliga vistelseort kan vända sig till en myndighet i sin egen medlemsstat (biträdande myndighet), för att lämna in ansökan och få hjälp med praktiska och administrativa formaliteter. Myndigheten i den medlemsstat där sökanden har sin vanliga vistelseort översänder ansökan direkt till myndigheten i det land där brottet begåtts (beslutande myndighet), vilken ansvarar för att behandla ansökan och betala ut ersättningen.


I denna förordning anvisas två standardformulär.


I ATLAS hittar du information om ansökningar enligt förordningen och ett användarvänligt verktyg för att fylla i formulären.


Information från Kroatien om civilrättsligt samarbete finns på den europeiska e-juridikportalen.


Formulären finns bara på den europeiska e-juridikportalen.

Topp om sida
 
  SAMMANFATTNING: RÅDETS DIREKTIV 2004/80/EG
 
 
 
Topp om sida