Aviz juridic important
   
Despăgubirea victimelor infracţionalităţii >>> Informaţii
 
Informaţii
Autorităţi
Informaţii comunicate de statele membre
 
 
Descărcaţi Acrobat Reader

ACEST SITE VA FI ÎNCHIS LA 30 SEPTEMBRIE 2017

 

Atlasul judiciar european va fi eliminat treptat.

Este posibil ca această pagină să conțină date neactualizate. Pentru informații la zi, portalul european e-justiție.

 
  INFORMAŢII
 
 

Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Această directivă se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene.

Toate statele membre se asigură că sistemul lor judiciar oferă un sistem de despăgubire a victimelor infracţiunilor violente comise intenţionat pe teritoriul lor, care să garanteze victimelor o despăgubire echitabilă şi corespunzătoare. Despăgubirea trebuie să fie disponibilă atât în situaţiile de pe teritoriul naţional, cât şi în situaţiile transfrontaliere, adică indiferent de ţara de rezidenţă a victimei şi indiferent de statul membru în care s-a comis infracţiunea.

Directiva instituie un mecanism de cooperare între autorităţile naţionale pentru transmiterea cererilor de despăgubire în situaţiile transfrontaliere. Victimele unei infracţiuni comise în afara statului membru de rezidenţă obişnuită se pot adresa autorităţilor din propriul stat membru (autoritatea de asistenţă) pentru a înainta cererea şi pentru a primi ajutor în rezolvarea chestiunilor practice şi a formalităţilor administrative. Autoritatea din statul membru de rezidenţă obişnuită transmite cererea direct autorităţii din statul membru în care a fost săvârşită infracţiunea (autoritatea de decizie), care va evalua cererea şi va plăti despăgubirea.

Directiva oferă două formulare tip.

ATLAS vă oferă informaţii privind aplicarea Regulamentului şi un instrument uşor de utilizat pentru completarea formularelor.


Informaţiile furnizate de Croaţia cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă pot fi consultate pe Portalul european e-justiţie.


Formularele sunt disponibile doar pe Portalul european e-justiţie.

Începutul paginii
 
  REZUMAT: DIRECTIVA NR. 2004/80/CE A CONSILIULUI
 
 
 
Începutul paginii