Belangrijke juridische mededeling
   
Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven >>> Informatie
 
Informatie
Autoriteiten
Informatie meegedeeld door de Lidstaten
 
 
Get Acrobat Reader

LET OP: DEZE WEBSITE VERDWIJNT OP 30 SEPTEMBER 2017

 

De Europese justitiële atlas wordt niet meer bijgewerkt en zal op termijn verdwijnen.

De informatie op deze pagina kan dus achterhaald zijn. De meest recente gegevens vindt u op het Europese e-justitieportaal verplaatst.

 
  INFORMATIE
 
 

Richtlijn van de Raad 2004/80/EG van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven


De Richtlijn is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie.


Alle Lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wetgeving voorziet in een schadeloosstellingsregeling voor slachtoffers van op hun respectieve grondgebied gepleegde opzettelijke geweldmisdrijven. De schadeloosstelling moet beschikbaar zijn zowel in nationale als in grensoverschrijdende situaties, dus los van het land waar het slachtoffer verblijft en los van de Lidstaat waarin het misdrijf werd gepleegd.


De Richtlijn creëert een systeem van samenwerking tussen de nationale autoriteiten voor de verzending van verzoeken voor schadeloosstelling in grensoverschrijdende situaties. Slachtoffers van een misdrijf gepleegd buiten het grondgebied waar ze normaal verblijven kunnen zich richten tot een autoriteit in hun eigen Lidstaat (assistentieverlenende instantie) om de aanvraag in te dienen en om hulp te krijgen bij praktische en administratieve formaliteiten. De instantie van de Lidstaat waar het slachtoffer normaal verblijft verzendt de aanvraag rechtstreeks naar de instantie van de Lidstaat waar het misdrijf werd gepleegd (beslissende instantie) die verantwoordelijk is voor de beslissing over de aanvraag en voor de betaling van de schadeloosstelling.


De Richtlijn voorziet in twee standaardformulieren.


In de ATLAS vindt u informatie over de toepassing van de Richtlijn en een gebruikersvriendelijk instrument voor het invullen van de modelformulieren.


Informatie over justitiële samenwerking met Kroatië is te vinden op het Europees e-justitieportaal.


De formulieren zijn alleen beschikbaar op het Europees e-justitieportaal.

Toppunt van naar de pagina
 
  SAMENVATTING: RICHTLIJN VAN DE RAAD 2004/80/EG
 
 
 
Toppunt van naar de pagina