Vigtige juridiske meddelelser
   
Erstatning til ofre for forbrydelser >>> Oplysninger
 
Oplysninger
Myndigheder
Meddelelser fra medlemsstaterne
 
 
Hent Acrobat Reader

DETTE WEBSITE LUKKER DEN 30. SEPTEMBER 2017

 

Det europæiske civilretlige atlas er under udfasning.

Siden kan indeholde forældede oplysninger. Der tilføjes løbende opdaterede oplysninger på den europæiske e-Justice-portal.

 
  OPLYSNINGER
 
 

Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser


Forordningen er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater.


Alle medlemsstater sikrer, at der i kraft af deres nationale regler forefindes en ordning for erstatning til ofre for forsætlige voldsforbrydelser begået på deres eget område, som garanterer en rimelig og passende erstatning til ofre. Erstatningen skal være tilgængelig i såvel nationale som grænseoverskridende sager, dvs. uanset ofrets bopælsland og uanset, hvilken medlemsstat forbrydelsen er begået i.


Med direktivet indføres der mellem de nationale myndigheder en samarbejdsordning vedrørende fremsendelse af ansøgninger om erstatning i grænseoverskridende sager. Ofre for en forbrydelse begået uden for den medlemsstat, hvor disse sædvanligvis er bosat, kan indgive ansøgning til en myndighed i deres bopælsstat (den "bistandsydende myndighed") og herfra få hjælp til praktiske og administrative formaliteter. Myndigheden i den sædvanlige bopælsstat videresender ansøgningen direkte til myndigheden i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået ("den besluttende myndighed"), der er ansvarlig for behandling af ansøgningen og for udbetaling af erstatningsbeløb.


Forordningen foreskriver anvendelse af to standardformularer.


ATLAS giver oplysninger om anvendelsen af forordningen samt et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.


Oplysninger fra Kroatien om civilretligt samarbejde kan findes på den europæiske e-justice-portal.


Disse formularer findes kun på den europæiske e-justice-portal.

Prima i den side
 
  RESUMÉ: RÅDETS DIREKTIV 2004/80/EF
 
 
 
Prima i den side