Důležité právní upozornění
   
Odškodnění obětí trestných činů >>> Informace
 
Informace
Orgány
Informace podávané členskými státy
 
 
Zapojit Acrobat Reader

DNE 30. ZÁŘÍ 2017 BUDE TATO INTERNETOVÁ STRÁNKA ZRUŠENA

 

Provoz Evropského soudního atlasu bude v dohledné době ukončen.

Stránky proto mohou obsahovat zastaralé údaje. Aktuální informace najdete na portálu evropské e-justice.

 
  INFORMACE
 
 

Směrnice Rady 2004/80/ES z 29.dubna 2004 týkající se odškodnění obětí trestných činů


Nařízení platí mezi všemi členskými státy Evropské Unie


Všechny členské státy zajistí, aby jejich národní právní předpisy obsahovaly program odškodnění obětí úmyslných násilných trestných činů spáchaných na jejich území zajišťující spravedlivou a přiměřenou kompenzaci obětem. Odškodnění má být dostupné v případech vnitrostátních i přeshraničních, nezávisle na státu trvalého pobytu oběti i nezávisle na tom, ve kterém členském státě byl trestný čin spáchán.


Směrnice zakládá systém spolupráce mezi národními orgány pro předávání žádostí o kompenzaci v přeshraničních případech. Oběti trestného činu, jenž byl spáchán mimo území členského státu, v němž mají trvalý pobyt, se mohou obrátit na orgán ve svém vlastním členském státě (pomocný orgán), aby podal žádost a pomohl s praktickými a administrativními formalitami. Orgán v členském státě trvalého pobytu předá žádost přímo orgánu toho členského státu, kde byl trestný čin spáchán (rozhodovací orgán), jenž je zodpovědný za posouzení žádosti a vyplacení odškodnění.


Nařízení stanoví dva standardní formuláře.


ATLAS vám poskytuje informace týkající se aplikace Nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.


Informace o soudní spolupráci ve věcech občanských, které poskytlo Chorvatsko, jsou k dispozici na portálu evropské e-Justice.


Tyto formuláře jsou k dispozici pouze na evropském portálu e-justice.

Záhlaví stránky
 
  OBSAH: SMĚRNICE RADY 2004/80/ES
 
 
 
Záhlaví stránky