Sökväg

  •  
  •  
Förstasida

Kontrakt och bidrag

Offentliga kontrakt

Kommissionen genomför offentliga upphandlingar för att köpa varor och tjänster, till exempel studier, tekniskt bistånd, rådgivning osv., till stöd för dess egen verksamhet.

Inbjudan att lämna anbud

Kommissionen tilldelar större kommersiella kontrakt efter ett anbudsförfarande där företag får konkurrera om offentliga kontrakt. Anbuden utvärderas enligt strikta villkor.

Delta i GD Rättsliga frågors upphandlingar: Se våra aktuella öppna anbudsinfordringar.

Tilldelade kontrakt i GD Rättsliga frågors anbudsförfaranden: Se våra tilldelade kontrakt.

Fullständig information om alla GD Rättsliga frågors öppna anbudsinfordringar Visa översättning av föregående länk :

  • Så här gör du för att delta
  • Svar på frågor från berörda parter
  • Utvalda anbudssökande

Bidrag

Kommissionen ger direkt ekonomiskt stöd i form av bidrag till projekt eller organisationer som medverkar till att EU:s program eller politik genomförs.

Finansieringsprogram

Finansieringsprogram har upprättats för att stödja verksamhet inom ett antal rättsliga områden. Berörda parter som vill söka bidrag ska svara på inbjudningar att lämna förslag som publiceras under dessa program.

Inbjudan att lämna förslag

Kommissionens avdelningar, dvs. generaldirektorat (GD), offentliggör inbjudningar att lämna förslag där de uppmanar kandidater att inkomma med förslag som motsvarar de mål som finansieringsprogammet i fråga har.

Se våra aktuella inbjudningar att lämna förslag under följande program: