Navigacijska pot

  •  
  •  
Domov

Pogodbe in subvencije

Javna naročila

Komisija uporablja javna naročila za kupovanje blaga in storitev, kot so študije, tehnična podpora, svetovanje itd., v podporo svojemu delovanju.

Razpisi

Večja komercialna naročila Komisija dodeli po objavi "razpisov", s katerim podjetja pozove, da sodelujejo s svojimi ponudbami za javna naročila. Ponudbe so ocenjene na podlagi strogih pravil.

Prijava za naročila GD za pravosodje: preverite aktualne odprte razpise.

Rezultati razpisov GD za pravosodje: oglejte si naša dodeljena naročila.

Podrobne informacije o vseh postopkih javnih naročil GD za pravosodje Seznam prevodov predhodne povezave :

  • kako sodelovati,
  • odgovori na vprašanja zainteresiranih strani,
  • objave uspešnih kandidatov.

Subvencije

Komisija daje neposredne finančne prispevke v obliki subvencij projektom ali organizacijam, ki pomagajo izvajati programe ali politike EU.

Programi financiranja

Programi financiranja so ustanovljeni kot podpora dejavnostim na številnih področjih pravosodja. Zainteresirane strani, ki se želijo prijaviti za subvencije, se morajo odzvati na pozive za zbiranje predlogov, ki so objavljeni v sklopu teh programov.

Pozivi za zbiranje predlogov

Oddelki komisije, imenovani Generalni direktorati (GD), objavijo pozive za zbiranje predlogov, s katerimi povabijo kandidate, da predstavijo svoje predloge, ki ustrezajo ciljem zadevnega programa financiranja.

Oglejte si aktualne pozive za zbiranje predlogov v sklopu naslednjih programov: