Navigačný riadok

 •  
 •  
Úvod

Zákazky a granty

Verejné zákazky

Komisia využíva verejné obstarávanie na nákup tovarov a služieb (napr. štúdií, technickej podpory, poradenstva atď.), ktoré slúžia na podporu jej činností.

Výzvy na predloženie ponúk

Veľké komerčné zákazky Komisia udeľuje po uverejnení výzvy na predloženie ponúk, v ktorej vyzve spoločnosti na účasť v súťaži o získanie verejnej zákazky. Ponuky sa hodnotia podľa prísnych pravidiel.

Ak máte záujem o zákazky od GR pre spravodlivosť, sledujte aktuálne výzvy na predloženie ponúk.

Ak vás zaujímajú výsledky výziev na predloženie ponúk od GR pre spravodlivosť, sledujte naše udelené zákazky.

Úplné informácie o všetkých postupoch pri verejnom obstarávaní GR pre spravodlivosť Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu :

 • ako sa zapojiť
 • odpovede na otázky od zainteresovaných strán
 • oznámenia o úspešných kandidátoch

Granty

Komisia poskytuje priame finančné príspevky vo forme grantov na projekty alebo organizáciám, ktoré pomáhajú uskutočňovať programy alebo politiky EÚ.

Programy financovania

Na podporu činností vo viacerých oblastiach spravodlivosti boli vytvorené programy financovania. Zainteresované strany, ktoré by chceli požiadať o grant by mali odpovedať na výzvy na predloženie návrhov, ktoré sa uverejňujú pod hlavičkou týchto programov.

Výzvy na predloženie návrhov

Útvary Komisie, známe pod označením generálne riaditeľstvá (GR) uverejňujú výzvy na predloženie návrhov, v ktorých vyzývajú kandidátov na vypracovanie návrhov v súlade s cieľmi daného programu financovania.

Sledujte aktuálne výzvy na predloženie návrhov v rámci týchto programov:

 • Civilná justícia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
 • Trestná justícia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
 • Daphne III Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  (boj proti násiliu voči deťom, mladým ľuďom a ženám, ochrana obetí a ohrozených skupín)
 • Protidrogová prevencia a informovanosť Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
 • Základné práva a občianstvo Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
 • Progress Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  (potláčanie diskriminácie, rodová rovnosť)